Socialjuridik

När barn och andra personer far illa och mår dåligt har samhället ibland en rätt att göra intrång i personens liv. Vi hjälper Dig föra fram Din ståndpunkt och tillvarata Dina intressen mot samhället. 

Det kan exempelvis vara

- LVU (tvångsvård av barn och unga, där såväl barnet/den unge som föräldrarna
   har hjälp av ett offentligt biträde)
- LVM (tvångsvård av missbrukare)
- LPT/LRV (psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk tvångsvård).